Herbst rendefylder som strømaskine

ved I/S Østerbygård, Hovborg